PostHeaderIcon Vrienden van het NAS

Het NAS kent vrienden. Dat zijn mensen die belangstellend zijn voor de concerten, en/ of mensen die hand- en spandiensten verlenen, en/of mensen die financiele ondersteuning bieden.
U wilt  wellicht ook bij de vrienden horen.

Volg de website, en geniet ook mee van de informatie welke vanuit de facebooklink op de homepagina te vinden is.

Financiele ondersteuning is uiteraard erg welkom.
Dat kan in de vorm van een jaarlijkse donatie (denk bijvoorbeeld aan €20,-) op bankrekening nummer NL87INGB0005660732 t.n.v. Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest.
Natuurlijk wordt een eenmalige donatie ook bijzonder op prijs gesteld!

Wij zijn u zeer erkentelijk!