In de loop van een jaar onderneemt het orkest de volgende activiteiten:

 • Repetities;
 • Groepsrepetities;
 • Generale repetities;
 • Speciale Repetitiedagen;
 • Laatste ‘repetitie’ voor de zomer (gezellige avond);
 • (Mee) organiseren van muzikale projecten;
 • Werkgroepsvergaderingen;
 • Musiceren in kleine ensembles (het op verzoek verzorgen van optredens bij evenementen, feesten en partijen);
 • Algemene Ledenvergadering (ALV).

Diverse soorten concerten:

 • Symfonische concerten;
 • Optreden met en/of begeleiden van solisten en koren;
 • Gezamenlijke concerten met andere orkesten, waaronder jeugdorkesten;
 • Tijdens buitenlandse reizen staat het samen muziek maken, met muzikanten uit het land dat we bezoeken, centraal.