Het NAS is een vereniging, met een bestuur dat verantwoording aflegt aan de Algemene Leden Vergadering die ook actief meedenkt over het voorgenomen beleid.

Dit betekent dat de leden ook actief zijn in het bestuur van het NAS. Daarnaast is ieder lid actief in één of meer werkgroepen of zijn betrokken bij en ondersteunen de vele activiteiten die bij het reilen en zeilen van een symfonieorkest horen.

Het bestuur van het NAS bestaat uit:
voorzitter: Koen Böcker (06-14637331)
secretaris: To Veenis (030-6044655)
penningmeester: Bert van Zanten (030-2710690)