De campagne Cultuur in de Buurt 2022 is live! Twee weken lang (in mei/juni) vragen we landelijk aandacht voor het verenigingsleven. Steun samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het verenigingsleven. Het begin van iets moois en nieuws!  

Hoe kunt u ons steunen? Scan de QR-code en maak digitaal een donatie over aan deze campagne. De opbrengsten hiervoor gaan direct naar onze vereniging!

Hartelijk dank en met muzikale groet,

Het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest

VOOR MUZIKANTEN: KOM AUDITIE DOEN!

Wil jij meespelen op goed niveau in een gezellig orkest in Nieuwegein? Wil je prachtige concerten geven samen met bijvoorbeeld een projectkoor, een jongerenorkest of op verzoek voor het bedrijfsleven? Wil je eens mee op tournee naar het buitenland? Kun je repeteren op maandagavond en ben je bereid om voor te spelen? Dan ben je van harte welkom!

Het NAS zoekt versterking bij:

• Strijkers: viool, altviool, cello, contrabas
• Blazers: hoorn

Dit verwachten we van je:

 • speelervaring in een orkest;
 • bereidheid om partijen in te studeren en om te leren;
 • lid van een van onze werkgroepen;
 • woonachtig in Nieuwegein of de regio Utrecht;
 • bereidheid om mee te repeteren en daarna voor te spelen.

Dit krijg je er voor terug:

 • werken onder professionele begeleiding aan je muzikale ontwikkeling en vaardigheden;
 • repetities op maandagavond in theater ‘De Kom’ in Nieuwegein;
 • leerzaam en ontspannen samenspel met mede-muzikanten;
 • deelname aan drie à vier concerten per jaar;
 • eens per twee jaar een buitenlandse reis;
 • lidmaatschap van een actieve vereniging;
 • eens per jaar een studiedag of -weekend;
 • veel speelplezier!

Speelniveau:

 • Vraag bij ons bladmuziek op om een indicatie te krijgen van het speelniveau;
 • Voor blazers via: Inge van Soelen;
 • Voor strijkers via: Meike Jongejan.

Repetities:

We repeteren op maandagavonden van 19.30-22.00 uur in de kleine zaal van theater ‘De Kom’ aan het Stadsplein 6 te Nieuwegein.

Neem van tevoren even contact op.

Je bent van harte welkom!

VOOR NAS VRIENDEN

Het NAS kent gelukkig vele vrienden. Dat zijn mensen die belangstellend zijn voor de concerten en/of mensen die hand- en spandiensten verlenen. Zelfs mensen die het NAS financiële ondersteuning bieden.
Wellicht wilt u ook bij de vrienden horen. Meld u aan via het secretariaat als u ons op de één of andere manier ter wille wilt zijn.

Ook uw financiële ondersteuning is uiteraard meer dan welkom!
Dit kan in de vorm van een jaarlijkse donatie (denk bijvoorbeeld aan €20,-) op bankrekeningnummer NL87INGB0005660732 t.n.v. Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest.
Vanzelfsprekend wordt een eenmalige donatie ook bijzonder op prijs gesteld!

Wij zijn u zeer erkentelijk!